Liên hệ

Sửa nhà Hải Phòng

Văn phòng 1: Số 70 đường Đại học Dân lập, P. Dư Hàng Kênh, Q. Lê Chân, Hải Phòng
Điện thoại: 0975 659 995

Văn phòng 2: Số 155 Đường Tư Thủy, P. Hoà Nghĩa, Q. Dương Kinh, Hải Phòng
Điện thoại: 0912 695 891

Văn phòng 3: Số 10 tổ 4, P. Lãm Hà, Q. Kiến An, Hải Phòng
Điện thoại: 0975 659 995

E-mail: dvsuanha68@gmail.com – Website: Sửa nhà Hải Phòng